WELL AGES

Well Ages Nedir ?

Kişiye Özgü Medikal Yaş yönetimi her yaş segmentine ve yaşlanan popülasyona yönelik proaktif ve koruyucu bir yaklaşımdır. Optimum insan fonksiyonuna ve yaşam kalitesine odaklanıp dejenaratif yaşlanma öncesi yaşlanma proseslerini modüle etmek, iyilik hissi ve yaşam kalitesini arttırmak yönünde her çabayı göstermek ve takip etmektir. WellAges Clinic’te Kişiye Özgü Medikal Yaş yönetimi çerçevesinde geniş bir tıbbi hikaye alınır ve yaşam tarzı değerlendirilip, fiziki muayene, laboratuvar analizi ve yorumlaması yapılır. Bu yönlendirme ile uygun diyet, destek beslenme ve replasman (yerine koyma) tedavisi, egzersiz, stres yönetimi ve gerekirse tıbbi müdahaleleri kapsayan kişiselleştirilmiş tedavi planları yapılır ve proaktif uygulanılır.